de Opperdoezer ronde
Almereweg 16 | 1674 PS Opperdoes | 06-54921827

Geschiedenis met de Oranjes


Warm onthaal voor onze vorstin

Herokoningin Bloemen, Zang en een cd van het plaatselijke visserskoor en bovenal enthousiasme vanuit het publiek. Koningin Beatrix kreeg een warm welkom, zaterdag in de haven van Den Oever, waar ze de Flora en Visserijdagen bezocht. Het zag niet zwart van de mensen, maar het publiek stond wel rijendik om in elk geval een glimp van de vorstin op te vangen. Voorzitter Schouwenaar van de Vlootschouwcommissie zag het met vreugde aan. ‘ Prachtige promotie voor het evenement en voor de visserij ’. Helaas werd de vorstin met minister Verburg aan haar zijde tijdens een vaartocht geconfronteerd met spandoeken waarin het visserijbeleid werd gehekeld. De koningin bezocht de tentoonstelling met Wieringer kostuums, scheepsmodellen en oude foto‘s, sprak op de WR 57 met de bemanning over de vaderlandse zeevisserij en kreeg het eerste exemplaar van het boek ‘ Varen, Vissen en Feesten’ over 50 jaar Visserijdagen uitgereikt.

Opperdoezer Ronde aangeboden aan Koningin Juliana

Herokoningin Het traditionele bloemendefilé ter gelegenheid van de 52e verjaardag van onze Koningin Juliana is dit jaar op 1 mei gehouden, omdat de 30e april op een zondag viel. Uit 45 voormalige Zuiderzee gemeenten kwamen vertegenwoordigers naar Soestdijk om voor de Koningin te defileren.

Vader Piet Stam (77 jaar) spreekt Koningin Beatix toe tijdens haar bezoek aan bejaardentehuis Almere

Herokoningin "Met grote dankbaarheid en vreugde zijn wij allen vervuld dat u op uw doorreis naar andere evenementen even in Opperdoes en in Huize Almere wilde aankomen. Dit wordt door ons buitengewoon gewaardeerd en als bewoner van Almere is aan mij de eer gegeven enkele worden tot u te spreken". "Majesteit, het is voor ons als bewoners van dit bejaardencentrum een belevenis die wij niet licht zullen vergeten. Bejaardentehuizen zijn en blijven een zegen, want wat waren 50 jaren terug de problemen groot voor bejaarde mensen en nu, ja laat ik het zo uitspreken, dankzij de grote overheidssteun zijn deze huizen er gekomen en mogen wij allen dankbaar zijn, niet alleen in huize Almere maar in ons gehele Nederland. Ik weet dat ik kort moet zijn en daarom wil ik beeindigen met de bekende woorden: God, Nederland en Oranje. Dat wens ik u toe om daaruit en door dat geloof tot in lengte van jaren kracht en wijsheid te mogen ontvangen om Koningin van Nederland te mogen zijn".

Noodverordening

Was een dag eerder in Overijssel een noodverordening van kracht bij koninklijk bezoek, dat werd nu niet nodig geacht, ‘ Wieringers zeggen waar het op staat, maar daar blijft het dan bij ’, aldus burgemeester Van Kampen. “ Men is trots dat de koningin ons bezoekt, ” Het strakke schema ten spijt, er was toch wat ruimte voor spontaniteit. Hero Stam mocht vanuit het publiek Opperdoezer rondes aanbieden, iets wat z‘n broer in l963 al eens aan koningin Juliana deed en z‘n vader in 1980 aan koningin Beatrix. Ans en Niek Wagenaar uit Middenmeer‘ zagen het van dichtbij, speciaal voor de koningin waren ze naar de haven gekomen. ‘De vorstin, de hele entourage eromheen, hartstikke leuk om mee te maken als fan van het koningshuis’ aldus Ans. Zo waren er meer, getuige de kreet toen de vorstin de tent voor genodigden binnen ging: leve de koningin! Broer van Hero, Dirk Stam (links) en Jan Kloosterman (rechts) hadden de eer om namens Opperdoes de Koningin een kist Opperdoezer Rondes aan te mogen bieden.

Witlof oogst foto's